Vizyon-Misyon

Vizyon

1 : Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi kazandırmak.

2 : Öğretim teknolojilerini bilme, uygulama ve değerlendirme becerisi kazandırmak.

3 : Öğrenme kuramları ile öğretme model ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma özelliği ve bunları uygulama becerisi kazandırmak.

4 : Bilgisayar tekniklerinin gerek öğretim ortamında gerekse eğitim yönetiminde verimli ve etkili kullanılabilmesi için mevcut sistemi inceleyerek gerekli değişiklikleri ve güncellemeleri geliştirme, uygulama becerisi kazandırmak.

5 : Eğitim yazılımı ve eğitim yönetimi yazılımı geliştirilmesi gereken durumlarda, çözümü en verimli ve etkili yolla ve en uygun programlama diliyle tasarlayabilme ve yazabilme becerisi kazandırmak.

6 : Bilgiye ulaşma yollarını bilme ve bilgiyi kullanma becerisi kazandırmak.

 Misyon

1 : Öğrencilerin bilgisayar alanında karşılarına çıkabilecek problemlerde onlara uygulama becerisi kazandırarak onları başarılı bir kariyere hazırlamak.

2 : Öğrencileri temel ve en son gelişmeler doğrultusunda bilgisayar okuryazarlığı ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanlarında gerekli bilgilerle donatmak ve onlara bu bilgileri okul ortamlarında uygulama becerisi kazandırmak.

3 : Başarılı birer bilgisayar öğretmeni olarak yetişmeleri için kuramsal bilgileri vermenin yanı sıra onların ilköğretim kurumlarında gözlem yapmalarını ve ders vererek mesleğe hazırlanmalarını sağlamak.

4 : Takım halinde çalışabilme becerisi kazandırmak.

5 : Özellikle bilgisayar ortamında çözülmesi gereken bir problemi anlama, çözüm geliştirme, çözüm aşamalarını ifade etme ve programlama dillerinden en uygun biçimde yazabilme ve sonuca ulaşabilme becerisini kazandırmak.

6 : Öğretim materyali ve eğitim yazılımı tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme ile ilgili bilgileri kazandırmak.

7 : Öğrencilerin, özgün eğitim-öğretim materyalleriyle yazılımlarını geliştirmelerini ve mevcut yazılımları değerlendirmelerine olanak tanıyarak BDÖ uzmanı olarak yetişmelerini sağlamak.

Güncelleme : 17.02.2017 11:04:04