Kariyer Olanakları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları, devlet ve özel statülü okullarda bilişim teknolojileri öğretmeni, üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde akademisyen, eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, web tasarımcısı, çoklu ortam ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

No

Program Çıktıları

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.

2

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir.

3

Bilişim Teknolojileri öğretim sürecini planlama ve düzenleme becerisine sahip olur.

4

Bilişim Teknolojileri öğretimine yönelik strateji, yöntem ve teknikleri etkili biçimde kullanır.

5

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri bütüncül bir biçimde kullanabilir.

6

Öğretim sürecine yönelik yaratıcı materyallar, yazılımlar, oyunlar ve etkinlikler tasarlayabilir.

7

Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.

8

Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme uygulamaları yapabilir.

9

Hızlı değişen ve gelişen bilişim teknolojileri gereksinimleri doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak becerilere sahip olur.

10

Eğitim-öğretimde kullanılan yeni eğitim teknolojilerini tanır ve kullanır.

11

Bilişim teknolojilerinin birey ve toplum üzerindeki etkilerini kavrar.

12

Türk toplumunun değerlerini içeren vatandaşlık ve bilişim teknolojilerinin doğru kullanımını içeren siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.

13

Bilişim teknolojileri projelerinin yönetim ve değerlendirilmesi becerilerini kazanır.

14

Kurumların teknolojik altyapı gereksinimlerini bilir ve bu sistemleri hazırlama becerisine sahip olur.

15

Kurumların bilişim teknolojileri gelişimini takip edip değerlendirebilir.

Güncelleme : 17.02.2017 08:35:15