Genel Bilgiler

Tarihçe

BOTE Bölümü 2008-2009 öğretim yılında lisans düzeyinde 30 (7 bayan, 23 erkek) öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programdan mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Öğretmeni” unvanı ile görev yapmaktadırlar. • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni • Öğretim Teknolojileri Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı • Yazılım-Tasarım Geliştirme Uzmanı • Eğitim ve Öğretim Teknoloğu • Bilgisayar Programcısı • Test ve Değerlendirme Uzmanı • Sistem Tasarımcısı • Çokluortam Tasarımcısı olarak iş bulabilirler.


Kabul Koşulları

Öğrencilerin programa kabul edilmeleri için lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’nin uyguladığı sınavdan ilgili alandan yeterli puanı almış olmaları gerekir.


Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilir.


Mezuniyet Koşulları

BOTE Bölümü lisans programı 171 saatlik bir programdır. Bu program 4 yıllık (8 dönem) tır. Programdan mezun olabilmek için bütün derslerin yılsonu not ortalamasının en az 100’lük sistemde 60 olması gerekmektedir. Programın öğretim dili Türkçedir. Mezunlarımızın fen, matematik, bilgisayar ve bilişim teknolojileri konusunda becerikli olması, normalin üzerinde genel yeteneğe sahip, el ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam, ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, düzenli, kurallara uyan, sorumluluk sahibi, insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları, devlet ve özel statülü okullarda bilişim teknolojileri öğretmeni, üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde akademisyen, eğitim yazılımı geliştirme uzmanı, web tasarımcısı, çoklu ortam ve grafik tasarımcısı, ağ sistemleri yöneticisi olarak çalışabilmektedirler.

Güncelleme : 17.02.2017 11:01:07