Eğitim Öğretim Metodları

Bölüm, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımlar ile 4 yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Bu öğretim programında öğrencilerin bilgisayar ve mesleki eğitim alanlarında olduğu kadar sosyal ve kültürel yönlerden de kendilerini geliştirmeleri için gerekli ders ve etkinlikler yer almaktadır. Bölümde verilen eğitim ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri konusunda güncel teknolojileri takip eden ve uygulayabilen, farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını kullanabilen, öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, diğer alanlardaki öğretmenlere teknolojinin öğretim amaçlı kullanılması doğrultusunda destek sağlayabilen nitelikli öğretmenler yetiştirilmektedir. 

Bu misyon doğrultusunda Örgün (Yüz Yüze) eğitim metodları kullanılmaktadır.
Güncelleme : 17.02.2017 11:23:56